Νέα

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, είναι υποχρεωμένοι να καλέσουν τους μετόχους της εταιρείας στην Τακτική Γενική Συνέλευση, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στην επί της οδού Πατρόκλου αρ. 5, με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως

Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015 11:01

Συνοπτικός ισολογισμός 2014

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας Βιακέλ Α.Ε του οικονομικού έτους 2014.

Παρασκευή, 06 Ιουνίου 2014 13:09

Συνοπτικός ισολογισμός 2013

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας Βιακέλ Α.Ε του οικονομικού έτους 2013.

Τρίτη, 09 Ιουλίου 2013 12:10

Συνοπτικός ισολογισμός 2012

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας Βιακέλ Α.Ε του οικονομικού έτους 2012.

Σελίδα 1 από 2