Το υγραέριο (LPG)

Το υγραέριο (LPG) είναι υγροποιημένα αέρια, που αποτελούνται κυρίως από κορεσμένους υδρογονάνθρακες (CνΗ2ν+2) με τρία ή τέσσερα άτομα άνθρακα. Αυτοί οι υδρογονάνθρακες είναι σε αέρια μορφή σε συνήθεις θερμοκρασίες και πιέσεις περιβάλλοντος, αλλά υγροποιούνται σε δοχεία- δεξαμενές με αύξηση της πίεσής τους. Κατά την έξοδο τους από την δεξαμενή και την μείωση της πίεσης οι υδρογονάνθρακες αεριοποιούνται. Από πρακτική άποψη οι υδρογονάνθρακες αυτοί αποθηκεύονται και διακινούνται σε υγρή μορφή και όχι σε αέρια. (Ο όγκος του υγρού είναι περίπου 250 φορές μικρότερος του αερίου).

Στην Ελληνική αγορά τα είδη υγραερίου που κυκλοφορούν είναι:
To Eμπορικό Προπάνιο, το Μίγμα (80% βουτάνιο και 20% Προπάνιο) και το Εμπορικό Βουτάνιο που χρησιμοποιείται σε ειδικές χρήσεις και κυρίως στα φιαλίδια των 190 gr έως 500 gr.
Ιδιότητες και χαρακτηριστικά


1)    Το υγραέριο στην υγρή του μορφή είναι άχρωμο και άοσμο. Η οσμή που έχει είναι επιπρόσθετη για να ανιχνεύεται τυχούσα διαρροή.
2)    Η αέρια φάση του υγραερίου είναι βαρύτερη από του αέρα, γι’ αυτό και σε ορισμένες συνθήκες η αναλογία υγραερίου και ατμοσφαιρικού αέρα είναι εύφλεκτη.
3)    Είναι μη τοξικό αέριο.
4)    Είναι φιλικό προς το περιβάλλον

Πλεονεκτήματα

1)    Μεγάλη ενεργειακή απόδοση σε σχέση με τα άλλα καύσιμα.
2)    Χαμηλό κόστος συντήρησης εξοπλισμού
3)    Καθαρό καύσιμο για το περιβάλλον.

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΚΑΥΣΙΜΟ
ΟΝΟΜΑΣΤ. ΘΕΡΜ. ΙΣΧΥΣ
ΟΦΕΛΙΜΗ ΘΕΡΜ. ΙΣΧΥΣ
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΠΑΝΙΟ
11000 Kcal/Kg
10450 Kcal/Kg
95%
ΜΙΓΜΑ
10920 Kcal/Kg
10374 Kcal/Kg
95%
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
8200 Kcal/Lt
6560 Kcal/Kg
80%
ΜΑΖΟΥΤ 1500
9350 Kcal/Kg
7480 Kcal/Kg
80%
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
8000 Kcal/m3
7600 Kcal/ m3
95%


Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 Kg ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ
1,60 Lt ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
1,39Kg ΜΑΖΟΥΤ 1500
1.375 m3 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 
Διαβάστηκε 3754 φορές