Εμφιαλωμένο υγραέριο

Η διαδικασία εμφιάλωσης του υγραερίου ακολουθεί  όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας, όπως έλεγχος κάθε φιάλης πριν πληρωθεί με υγραέριο, έλεγχος για υπερπλήρωση, έλεγχος για τυχόν διαρροή κ.τ.λ. Μετά την πλήρωση των φιαλών τοποθετείται ένα πλαστικό πώμα ασφαλείας με το σήμα της εταιρείας. Το πώμα αυτό εξασφαλίζει την εγγύηση της εταιρείας για το ακριβές περιεχόμενο και την σωστή πλήρωση. Επίσης, τοποθετείται κυκλική ετικέτα με βασικές οδηγίες χρήσης.

 

Η εταιρεία μας διαθέτοντας Άδεια Εμφιαλώσεως και επαρκή στόλο ιδιόκτητων φιαλών, εμφιαλώνει τα υγραέρια ( προπάνιο και μείγμα) σε  φιάλες οι οποίες είναι των κάτωθι τύπων:


1)Φιάλες 10kg με μείγμα υγραέριο
2)Φιάλες 15kg με προπάνιο
3)Φιάλες 25kg με προπάνιο


Καθώς επίσης και φιαλίδια των 2ή 3 κιλών.

Διαβάστηκε 4575 φορές