Διανομή χύμα υγραερίων

Μία από τις βασικές δραστηριότητες της εταιρείας μας είναι  και η διανομή χύμα υγραερίων,  προπανίου και βουτανίου και μίγματος ( βουτάνιο 80% και 20% προπάνιο).Η προμήθεια των υγραερίων γίνεται από τα Ελληνικά Διυλιστήρια (ΕΛΠΕ), Ασπροπύργου και μεταφέρονται  με ιδιόκτητα ειδικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα στο εμφιαλωτηρίο, όπου και αποθηκεύονται σε ειδικές δεξαμενές  αυτούσια όπως τα παραλαμβάνουμε από τα Διυλιστήρια.

Ο ποιοτικός έλεγχος των προϊόντων γίνεται στα διυλιστήρια από το Γενικό Χημείο του Κράτους.
Η διανομή των  υγραερίων (προπανίου και μίγματος ) γίνεται με μικρότερου όγκου βυτιοφόρα αυτοκίνητα της εταιρείας μας στις εγκαταστάσεις των πελατών, όπου είναι τοποθετημένες δεξαμενές.

Οι δεξαμενές είτε είναι αγορασμένες από τους πελάτες μας, είτε ανήκουν στην εταιρεία μας και έχουν παραχωρηθεί στους πελάτες με τη μορφή χρησιδανείου.
Το υγραέριο χρησιμοποιείται ευρέως σε πάρα πολλούς και διαφορετικούς κλάδους, γιατί πλεονεκτεί έναντι των άλλων καυσίμων. Ειδικότερα:
Στο βιομηχανικό τομέα για διάφορες χρήσεις και κυρίως σαν καύσιμη ύλη  π.χ σε Τυροκομεία, Εκκοκκιστήρια, Χαρτοποιίες, Κεραμοποιίες, Χυτήρια κ.τ.λ.Στο Βιοτεχνικό/Εμπορικό τομέα για θέρμανση χώρων, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, μαγείρεμα και σε άλλες εξειδικευμένες χρήσεις (Θερμοκήπια, Πτηνοτροφεία, Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Χώρους  Συνεστίασης, Καθαριστήρια, Αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία κ.τ.λ.)

Στον Οικιακό τομέα για θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού και μαγείρεμα.
 Τέλος ένας μεγάλος τομέας με μελλοντικά τεράστια ανάπτυξη είναι η υγραεριοκίνηση οχημάτων. Από την εταιρεία μας γίνεται η τροφοδοσία των σχετικών σταθμών εξυπηρέτησης των οχημάτων.

Διαβάστηκε 5055 φορές