Βιομηχανικά Αέρια Κεντρικής Ελλάδος

«ΒΙΑΚΕΛ ΑΒΕΕ» με έδρα την πόλη της Λαμίας, στην οδό Πατρόκλου 5, ιδρύθηκε το 1989, εγκρίθηκε με απόφαση του Νομάρχη Φθιώτιδος. Ολοκλήρωσε την κατασκευή του πρώτου εργοστασίου εμφιάλωσης και αποθήκευσης υγραερίου στην περιοχή Δαμάστας, Λαμίας και πήρε την άδεια λειτουργίας από την διεύθυνση Βιομηχανίας Φθιώτιδος τo 1992, η οποία ανανεώθηκε και επεκτάθηκε κατ’ επανάληψη μετά την κατασκευή και νέου εμφιαλωτηρίου όπως και νέων μεγαλύτερων δεξαμενών υγραερίου (LPG) συνολικού αποθηκευτικού όγκου 300.000 lt.

Το δεύτερο εργοστάσιο εμφιάλωσης, αποθήκευσης και διανομής υγραερίου ιδρύθηκε και κατασκευάστηκε στην ΒΙΠΕ Μελιγαλά, Μεσσηνίας Πελοποννήσου. Ολοκληρώθηκε και πήρε άδεια λειτουργίας με τηναπόφαση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Μεσσηνίας με συνολικό αποθηκευτικό όγκο δεξαμενών LPG 130.000 lt. To τρίτο εργοστάσιο αποθήκευσης και διανομής υγραερίου ιδρύθηκε και κατασκευάστηκε στην ΒΙΠΕ Ιωαννίνων. Ολοκληρώθηκε και πήρε άδεια λειτουργίας με απόφαση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας Ν. Ιωαννίνων και έχει συνολικό αποθηκευτικό όγκο δεξαμενών LPG 210.000 lt. Με αποθηκευτικούς χώρους σε δεξαμενές LPG άνω των 500.000 lt που απαιτούνται από τον νόμο με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης της χορηγήθηκε Άδεια Εμπορίας πετρελαιοειδών για όλη την Ελλάδα τύπου Γ(Υγραέρια). Επίσης προέβη στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία VIAKEL GAS (ALBANIA) S.A με έδρα αρχικά τα TIRANA και στη συνέχεια το FIER της Αλβανίας όπου και κατασκευάσθηκε ομοειδές των Ελληνικών Εργοστασίων που πήρε άδεια και λειτούργησε τον Ιούνιο του 1998. Τέλος συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ομοειδούς εταιρείας με την επωνυμία “EUROGAS A.E” Λιπαντικά-Υγραέρια με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

Διαβάστηκε 6020 φορές